Werkwijze

De werkwijze van Academie In Situ onderscheidt zich door:

 

Het betrekken van kunstenaars vanaf het begin van de herontwikkeling van een gebouw of gebied
In plaats van ze te vragen om een beeld te maken, verrijken zij het hele proces met inspiratie, met interactie met betrokkenen en met concrete ideeën voor het gebied. 

 

Inzet van ruimtelijke en educatieve interventies als onderzoeksmethoden
In plaats van eenmalig, vrijblijvend contact richt Academie In Situ zich op het in gang zetten van bewustwording en verandering in hoe we met ruimtelijke transities in ons landschap omgaan.  

 

Alle activiteiten vinden waar mogelijk plaats op de locatie die onderzocht wordt
In plaats van terugtrekken achter het bureau of in zaaltjes, gaan we naar buiten!

 

Het proces verloopt via de volgende fasen: