Welkom bij Academie In Situ.

 

Ik beschouw onze inrichting van ruimte als een cultureel proces. Hoe wij ons landschap of zelfs maar een gebouw gebruiken is ter plekke leesbaar en vertelt ons iets over wie wij zijn. Wij geven het landschap een identiteit en andersom geeft het landschap ons ook identiteit. 

 

Ondanks deze culturele betekenis van architectuur en herontwikkeling, worden ruimtelijke transities in de praktijk nogal eens gedomineerd door kapitalistische drijfveren en het technologische perspectief. Met Academie In Situ wil ik hier de magie van een plek tegenover zetten. 

 

Deze magie is in het bezit van de Genius Loci en omvat naast tastbare kwaliteiten ook de niet-tastbare eigenschappen van een plek. Die kwaliteiten zijn niet meetbaar en met alleen wetenschappelijk onderzoek slechts gedeeltelijk in kaart te brengen. Zij liggen besloten in de atmosfeer, in verhalen, in de geheimen en de stilte van de plek.

 

Als kunstenaar ben ik er in gespecialiseerd om de ontastbare en verborgen kwaliteiten van een plek toch te zien en te vertalen naar ideeën. Ik wil echter een stap verder gaan dan inspireren, en met mijn projecten zichtbaar en voelbaar bijdragen aan de herontwikkeling van een gegeven plek. Om daar vanuit mijn praktijk als kunstenaar kansen voor te creëren heb ik Academie In Situ opgericht.

 

De essentie van Academie In Situ zit in de benadering van de plek als leeromgeving. We gaan niet onder een systeemplafond zitten praten, maar naar buiten. In plaats van dat we een plangebied via een kaart of scherm bestuderen, ontmoeten we ter plekke de Genius Loci.