Verkenning

Omschrijving

Een gebouw of gebied wordt verkend door er te verblijven en zich bij voorkeur te voet te verplaatsen. Wandelen maakt het mogelijk om tot op de vierkante meter in te zoomen op de ruimte en details te ontdekken die anders over het hoofd gezien worden. Een kunstenaar kan een ruimte zelfstandig verkennen, maar ook samen met bijvoorbeeld een landschapsarchitect of met een groep omwonenden. Tijdens de verkenning gebruiken de verkenners al hun zintuigen om de ruimte in zich op te nemen. Zij leggen hun waarnemingen, observaties, sensaties en associaties vast met fotografie, audio-opnames, notities, schetsen en andere technieken. 

 

Voor wie

  • Bureaus voor landschapsarchitectuur, beleidsmakers en erfgoedinstellingen die op zoek zijn naar de kwaliteiten, kansen en identiteit van een plek vanuit artistiek perspectief als toevoeging aan de gebiedsvisie.

 

Resultaten

  • Een eerste beeld van de genius loci van een gebouw of gebied
  • Eerste contacten met onwonenden, voormalige werknemers en andere ‘eigenaren’
  • Een voorstel voor verdiepend onderzoek
  • Een presentatie en/of verslag in woord, beeld en eventuele andere communicatievormen. 

 

Tijdsduur

De verkenning zelf duurt afhankelijk van de aard en omvang van de ruimte minimaal 4 uur.

Na de verkenning kan binnen een week een presentatie worden geleverd.

 

Prijsindicatie

Verkenning, analyse en rapportage/ presentatie vanaf € 980 ex BTW.

De hier vermelde prijzen en levertijden zijn indicatief en afhankelijk van de aard en omvang van de locatie. Op verzoek kunnen in een offerte de exacte prijzen en levertijden berekend worden.   

Contact