Missie

 

 

In ruimtelijke transities zoals de herbestemming van erfgoed, renovatie van een stad en de toekomst van Nederlandse landschappen is ruimte voor verbeelding nodig. De missie van Academie In Situ is om die ruimte voor verbeelding te maken, door een plangebied als openbare leeromgeving te benaderen en ter plekke onderzoek te doen. Academie In Situ kan neerstrijken in een klein gebouw of groot landschap. Hier leren betrokken inwoners, planmakers en andere ‘eigenaren’ van de plek onder leiding van een kunstenaar van de plek en van elkaar. 

 

Om vanuit de waarden en betekenis van een gebouw of gebied te ontwerpen, is het van belang om die, naast bijvoorbeeld het cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische perspectief, ook vanuit de verbeelding te onderzoeken. Door het anders leren kijken naar een ruimtelijke omgeving, wil ik met mijn werkwijze Academie In Situ beeldende kunst inbrengen in concrete ruimtelijke vraagstukken. Academie In Situ is geen bureau voor draagvlak-sessies of gebiedsmarketing voor al geschreven plannen: in plaats daarvan levert Academie In Situ een conceptuele basis voor die plannen als resultaat van artistiek participatief onderzoek.