Mapping

Omschrijving

Van een gebouw of landschap bestaan meestal wel kaarten van de constructie, de bodem, ecologische waarden en andere ‘harde’ data. Maar hoe breng je de ‘zachte’ data in kaart en hoe betrek je daar mensen bij op een toegankelijke manier? Een subjectieve kaart brengt letterlijk de op basis van sensorische en emotionele perceptie verzamelde kennis in kaart door middel van ‘mapping’. Subjectieve waarden zoals Stilte, Ruimte, Verwondering en Herinnering worden met toegankelijke cartografische technieken op een kaart van het gebouw of gebied getekend onder leiding van een kunstenaar. 

 

Doelgroep

 • Omwonenden: zij zijn de lokale experts van de plek en kunnen vanuit hun herinneringen, verhalen en gevoelens een subjectieve kaart tekenen op basis van kennis die zij al hebben.
 • Planmakers: zij komen van buitenaf en gaan kennis opdoen door zich ter plekke in het gebied te begeven en met mensen in gesprek te gaan
 • Deze methode is het meest effectief als beide doelgroepen worden uitgenodigd om kaarten te maken en deze met elkaar uit te wisselen

 

Programma en tijdsduur

 • Voorbereidingstijd: 1 a 2 uur per deelnemer op basis van concrete vraag van de kunstenaar.
 • Per groep zijn 1 a 2 sessies van elk 1 dagdeel nodig, afhankelijk van de mate waarin men bekend is met de locatie
 • Een sessie bestaat uit:
  • Uitwisseling van ieders individuele belevingen, verhalen en herinneringen 
  • Kaarten tekenen 
  • Gezamenlijke kaart tekenen
 • Na afloop kan een PDF / presentatie van de kaart binnen een week worden geleverd. 

 

Resultaten

 • Inzicht in de locatiegebonden subjectieve kwaliteiten en waarden van een gebouw of gebied
 • Ontmoeting tussen omwonenden en professionals van buitenaf onderling en met elkaar
 • Individuele waardenkaarten en indien mogelijk ook een collectief gedragen waardenkaart
 • Handgetekende kaart, indien gewenst gedigitaliseerd
 • Een tastbare en overdraagbare basis voor discussies over de lokale identiteit en toekomst van een gebouw of gebied

 

Groepsomvang

Aan een sessie nemen minimaal 4 en maximaal 20 personen deel. 

 

Prijsindicatie

Onderzoek ter plaatse, bijeenkomst, analyse en tekening van de kaart vanaf € 2.250 ex BTW afhankelijk van de aard en omvang van de locatie.

De hier vermelde prijzen en levertijden zijn indicatief. Op verzoek kunnen in een offerte de exacte prijzen en levertijden berekend worden.   

 

Contact