Mapping the Landscape

 

 

 

Mapping the landscape was een artistiek onderzoek waarin ik een vervallen kassencomplex benaderde als leeromgeving voor mijzelf, de omwonenden en een algemeen in kunst of landschap geïnteresseerd publiek. Het was een locatie die bekend stond als rotte plek van het dorp, vanwege het verval. Niemand wist meer wie de officiële eigenaar was. 

Door omwonenden te interviewen over wat zij over deze plek wisten, ontdekte ik drie hoofdrolspelers in de vele verhalen over de kassen: een piloot die tijdens WO-II met zijn bommenwerper hier is gesneuveld, een bloementeler en een zwerver die twee jaar in deze kassen verbleef. 

Vanuit deze kassen schreef ik namens die hoofdrolspelers brieven aan de omwonenden waarin ik de verhalen met elkaar verbond. In een tweede interventie nodigde ik de omwonenden uit voor een excursie waaraan ook een ecoloog en een amateur historicus deelnamen. Tijdens deze excursie leerden wij allemaal wat voor bijzondere planten en vogels er juist op deze plek groeiden en aan welke geschiedenissen de lokale verhalen raakten. 

Na afloop vertelden omwonenden mij dat ze nu opeens schoonheid in deze rare plek zagen. Dat dat was gebeurd zonder dat ik er een kunstwerk had toegevoegd, veranderde mijn praktijk voorgoed. 

Met dank aan de Dorpsraad Hout-Blerick en de omwonenden. 

 


Mapping the landscape

2012

Verblijf, verkenning, documentatie, gesprekken, archiefonderzoek, excursie, tentoonstelling, publicatie

In opdracht van Museum Van Bommel Van Dam, Venlo, curator: Saskia van de Wiel