Onderzoek

Als ruimtelijke professional doet u onderzoek naar de essentie van een plek om tot een goed gefundeerd en geïnspireerd toekomstplan te komen, waarbij u graag ziet dat inwoners zichzelf er in herkennen.

Maar een deel van die essentie laat zich niet in kaart brengen met wetenschappelijk onderzoek: de niet-tastbare Genius Loci, die betrekking heeft op kwalitatieve krachten zoals de culturele betekenis van een plek, het gevoel dat de plek oproept en de identiteit die de plek en de inwoners aan elkaar geven.

 


De magie van de plek is in het bezit van de Genius Loci. 


 

Deze magie kan alleen in kaart worden gebracht met artistiek onderzoek: onderzoek in en met beeldende kunst waarin de plek met alle zintuigen door een kunstenaar wordt onderzocht. 

 

Onderzoek naar de Genius Loci stelt u in staat om u te laten inspireren door de magie van de plek.

 

Uw omgevingsvisie en ontwerp putten dan niet alleen uit het verleden, maar ook uit wat de plek zoals die vandaag, in het heden, betekent.

 

Er ontstaat een dialoog met inwoners op basis van gelijkwaardigheid: inwoners en professionals zijn beide experts die elkaar kunnen inspireren.

 

U verrijkt uw feitelijke kennis met kennis over de atmosferische kwaliteiten van de plek, de zogeheten zachte waarden.

 

Nog ongeziene kwaliteiten worden in kaart gebracht en vertaald naar kansen voor het gebied, die met ontwerpend onderzoek verder uitgewerkt kunnen worden.

 

Het onderzoek stelt u in staat om het verschil te maken in de ontwikkeling van het Nederlandse landschap, door in het ontwerpconcept uit te gaan van het unieke verhaal van de plek.

 


Hoe maken we de magie van de plek zichtbaar en voelbaar in de herontwikkeling van de plek?


 

Door dit onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium van een ruimtelijke transitie uit te voeren, kunnen er de meeste vruchten van geplukt worden.

 


Ik ontwikkel geen rapport, maar een directe ontmoeting met de plek.


 

Ik presenteer mijn onderzoek natuurlijk het liefst ter plekke, in de vorm van een door mij geleide rondleiding. Aan het einde van de rondleiding krijgt u een Inspiratiebron die ik speciaal voor deze plek maak. In deze Inspiratiebron verzamel ik al mijn observaties, verhalen, quotes uit gesprekken die ik ter plekke voer, gevonden voorwerpen, en alle andere gegevens die de plek mij gaf toen ik de Genius Loci raadpleegde. Ook bevat deze Inspiratiebron advies en concrete perspectieven voor de toekomst van de plek.

 


 

Investering

Afhankelijk van de aard en de omvang van de locatie kan een onderzoek in 1 tot 3 maanden worden uitgevoerd voor een prijs vanaf € 2.500. De prijs wordt in een offerte berekend op basis van aard en omvang van het gewenste onderzoek.

Neem contact op om samen de mogelijkheden te verkennen.

 

Contact

 

Voorbeeldprojecten

IJsselkaravaan

Teerosen

Mapping the Landscape