Dérive

 

 

De dérive is een radicale manier om mensen opnieuw te leren kijken naar hun omgeving, waarbij de bestaande patronen waarin wij waarnemen worden doorbroken. De theorie van de dérive werd in 1956 beschreven door filosoof en activist Guy Debord, oprichter van de Situationistische beweging. De Situationisten waren van mening dat onze waarneming en beleving van de stad volgens vaste routes en patronen tot stand komen. Zij stelden vast dat je hierdoor maar een heel beperkt deel van de stad kende. Daarom bedachten zij instructies die deelnemers dwongen om zich op een nieuwe manier door de stad te verplaatsen en waarin toevallige waarnemingen alle ruimte kregen. Op basis van de ervaringen en ontmoetingen konden vervolgens psycho-geografische kaarten met de nieuwe opgedane kennis worden getekend, die als basis dienden voor nieuwe ideeën over stedelijke ontwikkeling.

Ook binnen de hedendaagse beeldende kunst is de dérive een geliefde activiteit die kunstenaars zelf ondernemen of met hun publiek. In mijn projecten wordt de dérive als spel onder alle denkbare doelgroepen ingezet als laagdrempelige activiteit en altijd verrassende onderzoeksmethode. Duo’s of individuele deelnemers krijgen in dat spel allemaal een andere kaart met instructie. Deelnemers verwerken hun waarnemingen, beleving en ontmoetingen op getekende kaarten. Het spel wordt afgesloten met een nabespreking om de nieuwe kennis en ideeën over de stad met elkaar uit te wisselen.